Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania:

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET s.r.o.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET BA s.r.o.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET BJ s.r.o.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET EU s.r.o.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET GO s.r.o.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET KE s.r.o.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET LI s.r.o.
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET MI s.r.o.
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET PO s.r.o.
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET RA s.r.o.
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET SB s.r.o.
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET Servis s.r.o.
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET SK s.r.o.
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania (stiahnúť) – WI-NET VT s.r.o.